Jaki podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej jest wart polecenia?

Jaki podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej jest wart polecenia?

Pozycja Wydawnictwa Jedność “Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” to jeden z najlepszych na rynku podręczników do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zawarte w nim treści są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej. Stanowią też bezpośrednią kontynuację tematów znajdujących się w podręczniku do klasy 5. Dzięki interesującej i przystępnej formie książka pozwala nie tylko na zdobycie nowej wiedzy, ale także zachęca do wdrażania przedstawianych wartości w życie.

Zawartość podręcznika

Książka jest podzielona na 60 jednostek tematycznych. Każdą z nich opatrzono stosownymi ilustracjami, które czynią korzystanie z podręcznika bardziej atrakcyjnym i odpowiednio obrazują przekazywane treści. Dodatkowo wszystkie rozdziały zawierają stałe elementy:

– fragment Pisma Świętego,

– tekst narracyjny,

– segmenty Módl się, Zaśpiewaj, Zastanów się, Zapamiętaj, Zadanie,

– quiz stanowiący podsumowanie każdego rozdziału,

– hasła #WARTO oraz #WIEM, ŻE.

Autorzy

Autorami podręcznika są ks. dr Krzysztof Mielnicki i Elżbieta Kondrak. Ks. dr Mielnicki to wykładowca Akademii Katolickiej (Collegium Joanneum) w Warszawie. Jest on również twórcą innych podręczników szkolnych oraz przewodników metodycznych i publikacji związanych z dydaktyką. Elżbieta Kondrak to z kolei uznana autorka licznych podręczników do religii dla szkół podstawowych i średnich.

Poruszane treści

“Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” to podręcznik skupiający się na przedstawieniu uczniom piękna chrześcijańskiego powołania w ich życiu. Wszystkie treści są odpowiednio dostosowane do etapu rozwoju, na jakim znajdują się szóstoklasiści. Konstrukcja podręcznika pozwala na stosowanie przez katechetę różnorodnych form pracy z uczniem:

– środków audiowizualnych,

– środków multimedialnych,

– pracy z obrazami,

– pracy z tekstami biblijnymi, doktrynalnymi i literackimi.

Dzięki temu można dostosować lekcje do poziomu konkretnych uczniów, a także uczynić je bardziej atrakcyjnymi.

Uzupełnienie podręcznika stanowi zeszyt ćwiczeń. Zawarte w nim zadania pomagają uczniom utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę.